Skrok

Omschrijving: Het natuurgebied Skrok ligt in de Greidhoeke, een weidegebied in het westen van Friesland. Greide is het Friese woord voor weide. 

Lengte: ............

Markering: .......

Begeleiding: Fietspad en vogelkijkhut toegankelijk

Bereikbaar: Skrok ligt ten noordoosten van Wommels. Het gebied is te overzien vanaf aangrenzende wegen.

Vanaf de Afsluitdijk de A7 tot Bolsward. Vanaf Bolsward de N359 richting Leeuwarden. Vanuit het zuiden de A32 tot Grou. Vanaf Grou de N364 richting Bolsward. Vanuit het oosten de A7 E22 richting Heerenveen. Vanaf Heerenveen de A32 richting Leeuwarden. Vanaf Grou de N364 richting Bolsward. Skrok ligt langs de N359.

Breedtegraad: 53° 6.683 N    Lengtegraad: 5°36.126 E (vogelkijkhut)

Bijzonderheden: Dit weidegebied wordt beheerd, zoals boeren dat tot een zo’n zestig jaar geleden deden. Bij de uitvoering van de werkzaamheden worden boeren uit de omgeving ingeschakeld. Eens in de drie, vier jaar wordt er mest vermengd met stro -ruige mest genoemd- op het land uitgereden, het gras wordt pas ver in juni voor het eerst gemaaid.

De grond in Skrok houdt veel water vast. Het is oude cultuurgrond, waar honderden jaren niks aan gedaan is. vrij dicht onder het oppervlak bevindt zich een laag zeeklei die vrijwel geen water doorlaat. Daardoor loopt de bovenlaag makkelijk vol water. Ook met warm weer blijven de weides van Skrok nog lang nat. Deze natte bodem bevat meer voedsel voor de weidevogels, bovendien kunnen de vogels er makkelijker in met hun snavel.

Vanuit de vogelkijkhut langs het fietspad heeft u een goed uitzicht over Swyns, een terp die in het verleden is afgegraven. Hier ligt nu een plas waar eenden en steltlopers op afkomen. In voor- en najaar zijn er grote groepen kemphanen en goudplevieren te bewonderen.

Informatie:

Excursies, tel. (035) 6559911

Museum De Striid tsjin it Wetter, Ald Hiem 2, 8731 BR Wommels. Tel: (0515) 333 249

VVV Sneek e.o, Marktstraat 18, 8601 CV Sneek. Tel: (0515) 414 096

niet bekend